Artykuły

Czytaj więcej ...

Profesora Andrzeja Nowaka, reminiscencje o narodowym spojrzeniu na historię i patriotyzm

Osoby Pana Profesora Andrzeja Nowaka nie trzeba obecnie jakoś szczególnie przedstawiać, ze względu na jego pozytywnie rozumianą medialną obecność. Wprowadzenie do zasadniczej tematyki artykułu, będzie …

Kultura

Czytaj więcej ...

Podróż w świat heraldyki. 1. Zamiast wstępu

Heraldyka należy do nauki pomocniczych historii (NPH). Są  to dziedziny wspomagające pracę historyka, niektóre z nich mogą być jednocześnie odrębnymi i samoistnymi gałęziami nauki. Są …