Rada Naukowa Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci

szlakbcz

Piotr Bożyk Prorektor  Akademii Sztuk Pięknych
Stanisław Dziedzic Dyrektor Wydziału Kultury UMK
Bożena Popiołek Dyrektor Instytutu Historii UP
Sławomir Sprawski Dyrektor Instytutu Historii UJ
Marcin Gadocha Z-ca Dyrektora Instytutu Historii UP
Mieczysław Rokosz Instytut Historii UJ i Instytut Kulturoznawstwa AI
Łukasz Tomasz Sroka
Instytut Historii UP
Konrad Meus Instytut Historii UP
Przemysław Wywiał Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP
Piotr Hapanowicz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Maciej Korkuć Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
Agnieszka Staniszewska-Mól Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa
Anna Walkowicz-Okońska  Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
Antoni Wiatr Dyrektor Miejskiego  Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
Barbara Mirek – Mikuła Wydział Edukacji UMK
Mirosława Kopystiańska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Włodzimierz Barczyński Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej
Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Zakopanego
Barbara Pawlik Dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej
Beata Klejbuk-Goździalska Redaktor Naczelna Krakow.pl
Mateusz Drożdż Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy III Miasta Krakowa
Rafał Czerkawski Polska  Agencja Prasowa
Wojciech Harpula Redaktor Naczelny Gazety Krakowskiej
Karolina Fidyk Małopolski Instytut Kultury
Michał Daszczyszak Wydział Elektrotechniki AGH, prezes MEC-u
Michał Kozioł Dziennikarz, znawca historii Krakowa
Jerzy Bogusław Nowak Z-ca Prezesa Krakowskiego Odziału PTSM
Jarosław Pietrzak Historyk, Myślenice