Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego

konkursypatriotyczne_19032015
Praca Agnieszki Kosek, Kraków, Gimnazjum nr 37

Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży daje możliwość placówkom oświatowym i uczestnikom indywidualnym zaprezentowanie dorobku związanego z szeroko pojętymi działaniami o charakterze patriotycznym. Poprzez nowoczesną formę przekazu młodzież ma szansę pokazania czym dla młodego Polaka jest patriotyzm i jak postrzegany jest współczesny patriota.

Przegląd jest realizowany od 11 lat, w kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
w formach wyrazu artystycznego takich jak: plastyka, fotografia, literatura, film.

Laureaci XI Przeglądu