Lwy powróciły na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie

lew12
Cmentarz Łyczakowski lata 30. XX wieku

Dwie zabytkowe rzeźby przedstawiające lwy z Cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie powróciły 17 grudnia br. na swoje dawne miejsce. Zostały usunięte w latach 70. ubiegłego wieku przez władze sowieckie.

Na odbudowanym, uroczyście poświęconym i odsłoniętym w 2005 r. Cmentarzu Orląt Lwowskich zabrakło figur lwów, których usunięcie było jednym z elementów celowego unicestwiania tej jednej z najważniejszych polskich nekropolii wojennych.

lwy
Lwy ponownie stanęły na Cmentarzu Łyczakowskim

W wyniku wieloletnich starań stronie polskiej udało się uzyskać przychylność administracji miasta Lwowa, a życzliwa współpraca ze stroną ukraińską doprowadziła do powrotu lwów na ich historyczne miejsce. Kolejnym etapem będzie konserwacja obu figur przewidziana na wiosnę 2016 r. Całość prac, koordynowanych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego, finansowana jest ze środków Rzeczypospolitej Polskiej.

Lwów cm

Strona polska finansuje także wykonanie replik obu lwów i ich umieszczenie w miejscach dotychczasowego posadowienia oryginałów.

tekst ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *