Polska ma nowego Prezydenta !

prezydent Andrzej Duda
Zdjęcie z facebooka prezydenta Andrzeja Dudy

Andrzej Duda złożył 6 sierpnia przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Po zwycięstwie w II turze wyborów w dniu 24 maja, dzisiaj objął urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Prezydent Andrzej Duda urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie. W 1984 roku wstąpił do 5 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej „Piorun” im. Legionistów 1914 r. i po kilku latach został jej drużynowym. Harcerską przygodę zakończył w 1990 r. W latach 1987–91 był uczniem klasy humanistycznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

W 1991 rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił magisterium w lutym 1997 roku i podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego, a w 2001 r. w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W styczniu 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Interes prawny w polskim prawie administracyjnym“. Wiosną 2005 r. założył kancelarię prawną.

1 sierpnia 2006 r. premier Jarosław Kaczyński powołał Andrzeja Dudę na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Z tego stanowiska został odwołany 15 listopada 2007 w związku z wyborem przez Sejm do Trybunału Stanu. 16 stycznia 2008 r. Prezydent Lech Kaczyński mianował go podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W lipcu 2010 r. po wyborze Bronisława Komorowskiego na urząd Prezydenta RP, złożył dymisję z zajmowanego stanowiska.

W 2010 roku uzyskał mandat radnego miasta Krakowa. W wyborach parlamentarnych 9 października 2011 roku, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim, został wybrany posłem na Sejm. Objął stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

1P RP
Zdjęcie z facebooka prezydenta Andrzeja Dudy

25 maja 2014 r. uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. W pierwszej turze wyborów Prezydenta RP 10 maja 2015 roku otrzymał 34,76 % liczby ważnych głosów. W ponownym głosowaniu 24 maja 2015 roku został wybrany na Prezydenta RP, zdobywając 51,55 % liczby ważnych głosów. 6 sierpnia 2015 roku objął urząd Prezydenta RP, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Rodzicami Prezydenta Andrzeja Dudy są Jan Tadeusz Duda oraz Janina Milewska-Duda, profesorowie związani z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.  Żoną jest Agata Kornhauser-Duda do tej pory nauczycielka języka niemieckiego w II LO w Krakowie.  Prezydent ma córkę Kingę -studentkę prawa Uniwersytetu jagiellońskiego .

Informacje o Prezydencie RP  Andrzeju Dudzie zostały zaczerpnięte ze strony prezydent.pl