Archiwa kategorii: Naród

Co to jest Naród?

Kazanie prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego z 18 stycznia 1976 r. Rodzina-naród-społeczeństwo

Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje!

Na wstępie pragnąłbym wyjaśnić, że od pierwszego tematu posuwamy się coraz głębiej w dziedzinę katolickiej etyki społecznej, której zagadnienia ściśle wiążą się z całokształtem nauki Kościoła. Liczne opracowania podejmują ten temat. Wyjaśniając i interpretując prawa przyrodzone i prawa Boże, nauka ta prowadzi do wniosków, które tworzą całokształt katolickiej moralności nie tylko osobistej, ale i społecznej: narodowej, politycznej, zawodowej
i gospodarczej. Dlatego też Kościół wypełniając swoje posłannictwo nauczycielskie, nie ogranicza się jedynie do ukazywania nam obowiązków osobistych, indywidualnych, zwłaszcza że ich wykonanie nie jest możliwe w pełni, jeśli człowiek nie uświadomi sobie, że jest istotą społeczną, i żyjąc w społeczności, jest od niej zależny. Stąd też pełne ukształtowanie osobowości wymaga, aby człowiek był wspierany nie tylko w wypełnianiu swoich obowiązków indywidualnych, ale i społecznych.

Czytaj dalej Kazanie prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego z 18 stycznia 1976 r. Rodzina-naród-społeczeństwo

Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych dotarły do naszych rodaków w Rumunii

1

Kaczyka (Rumunia)-001
Pani Krystyna Cechaniuk (Dom Polski w Kaczyce) oraz doktor Konrad Meus UP w Krakowie

W dniach od 23 czerwca do 1 lipca br. pracownicy oraz studenci z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego (oficjalnego partnera Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”) uczestniczyli w Misji Naukowej w Rumunii, której celem jest rejestracja i opracowanie wywiadów z najstarszymi polskimi mieszkańcami polskich wsi na Bukowinie.

Czytaj dalej Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych dotarły do naszych rodaków w Rumunii

Polska jest Ojczyzną

Polska jest Ojczyzną

                                                                                                               Ks.  Józef Tischner

ksjt
ks. Józef Tischner (1931-2000)

Pisał C. K. Norwid (rok 1871): „Znicestwić narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli tegoż narodu, i to nie bez współdziałania przypadkowego, częściowego, nominalnego, ale bez współdziałania starannego. Pochodzi to z przyczyny, iż narody, będąc dziełem miłości (naprzód natchnionej, a potem miłości uświadomionej), wymagają logicznie, ażeby miłość zaprzeczyła siebie samą, jeżeli ma być dzieło ich znicestwienia dokonanym. Tym więcej, iż żadne działanie bez zamiłowania nie może dojść do zupełności swojej”1).

Czytaj dalej Polska jest Ojczyzną

O pochodzeniu, istocie i składowych częściach patriotyzmu

 

Eliza_Orzeszkowa1
Eliza Orzeszkowa (1841-1910) pisarka, pozytywistka

                                                                                              Eliza Orzeszkowa

Nie podobna zaprzeczyć, jest to zresztą prawdą, rzucającą się w oczy, — że pierwszy zawiązek patriotyzmu spoczywa w uczuciowych władzach człowieka. Wprzód, zanim w umyśle dziecięcia powstanie jakakolwiek myśl, świadoma siebie, lub jakiekolwiek pojęcie wcieli się w odpowiednią sobie formę i dosięgnąć zdoła wysokiej fazy uogólnienia, zaczyna ono uczuwać dobroczynność tego, co je otacza, używać rozkoszy światła, ciepła, barw, woni, dźwięków i wszystkich tych ochron od zagłady i cierpień, którymi je otaczają najmniej choćby troskliwe, opiekuńcze dłonie.

Czytaj dalej O pochodzeniu, istocie i składowych częściach patriotyzmu

OD PRAW OSOBY LUDZKIEJ DO PRAW NARODÓW

jp2
Przemówienie Ojca świętego Jana Pawła II w ONZ, New York 5 października 1995 roku

Panie Przewodniczący,
Szanowne Panie i Panowie!

Zaszczyt to dla mnie, że mogę zabrać głos na tym forum, aby wraz z ludźmi reprezentującymi wszystkie kraje, rasy, języki i kultury uczcić 50. rocznicę powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jestem w pełni świadom, że zwracając się do tego szanownego Zgromadzenia, mam sposobność przemawiać w pewnym sensie do całej rodziny narodów zamieszkujących Ziemię. Pragnę, aby mój głos, wyrażający szacunek i zainteresowanie, z jakim Stolica Apostolska i Kościół Katolicki odnoszą się do tej instytucji, połączył się z głosem wszystkich, którzy wiążą z ONZ nadzieje na lepszą przyszłość ludzkiego społeczeństwa.

Czytaj dalej OD PRAW OSOBY LUDZKIEJ DO PRAW NARODÓW